ข้อมูลพรรณพืช
ลำดับ พืช โดย เมื่อ
81. เท้ายายม่อม ไม้เท้าฤาษี (กลาง); บุกรอ (ตร); สิงโตดำ (กทม) (

Clerodendrum indicum (L.) Kuntze

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 06 กรกฎาคม 2559
82. นางอั้วน้อย ตะปันเดรก (เขมร-จบ); ว่านข้าวเหนียว (สบ); เอื้องข้าวตอก (ชม) (

Habenaria dentata (Sw.) Schltr.

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 06 กรกฎาคม 2559
83. หญ้าสามเหลี่ยม หญ้าคมบาง (ตะวันออกเฉียงใต้) (

Carex baccans Nees

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 06 กรกฎาคม 2559
84. กกช่อเหลือง (

Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani

Cyperaceae

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 06 กรกฎาคม 2559
85. หญ้ายายเภา กระฉอก (ปข); หมอยแม่หม้าย (นม, รบ); หลีเภา (ใต้) (

Lygodium flexuosum (L.) Sw. 

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 06 กรกฎาคม 2559
86. ลำดวน (หอมนวล เหนือ) (

Melodorum fruticosum Lour.

 

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 30 มิถุนายน 2559


Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website