ข้อมูลพรรณพืช
ลำดับ พืช โดย เมื่อ
81. นางอั้วน้อย ตะปันเดรก (เขมร-จบ); ว่านข้าวเหนียว (สบ); เอื้องข้าวตอก (ชม) (

Habenaria dentat

)
ฝ่ายสารสนเทศ 06 กรกฎาคม 2559
82. หญ้าสามเหลี่ยม หญ้าคมบาง (ตะวันออกเฉียงใต้) (

Cyperus trialatu

)
ฝ่ายสารสนเทศ 06 กรกฎาคม 2559
83. กกช่อเหลือง (

Fimbristylis bis

)
ฝ่ายสารสนเทศ 06 กรกฎาคม 2559
84. หญ้ายายเภา กระฉอก (ปข); หมอยแม่หม้าย (นม, รบ); หลีเภา (ใต้) (

Lygodium flexuos

)
ฝ่ายสารสนเทศ 06 กรกฎาคม 2559
85. ลำดวน (หอมนวล เหนือ) (

Melodorum fruticosum Lour.

)
P.piyanooch 30 มิถุนายน 2559


Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website