ข้อมูลพรรณพืช
ลำดับ พืช โดย เมื่อ
61. กาฝากมะม่วง (

Dendrophthoe pentandra (L.) Miq.

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
62. มันปลา กันเกรา (กลาง); ตะมะซู, ตำมูซู (มลายู-ใต้); ตะเตรา (เขมร-ตะวันออก); ตำเสา, ทำเสา (ใต้) (

Fagraea fragrans Roxb.

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
63. เกล็ดปลาช่อน เกล็ดปลาช่อน (สบ); เกล็ดลิ้นใหญ่ (นม); ลิ่นต้น, หญ้าสองปล้อง (กลาง); ลูกหนีบต้น (ปจ); (


Phyllodium longipes (Craib.) Schindel.

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
64. ตองหมอง การะ (ส่วย-สร); ไชหิน (สร); ต่างหมอง, ไม้ไชหิน (ชย); เรียง (เขมร-สร) (

Tadehagi godefroyanum (O.Ktze) Ohashi.

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
65. แดง กร้อม (นม); คว้าย (กะเหรี่ยง-ชม, กจ); ไคว, เพร่ (กะเหรี่ยง-มส); จะลาน,จาลาน (เงี้ยว-มส); ตะกร้ (

Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub)

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
66. อะราง จ๊าขาม, ซ้าขม (ตะวันออกเฉียงเหนือ); คางรุ้ง, คางฮุ้ง (เหนือ); ร้าง (ตะวันออก); นนทรี (กลาง) (

Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
67. ตะแบง ยางเหียง (รบ,จบ); สะแบง (อต,ตะวันออกเฉียงเหนือ); กุง (

 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.ex Miq.

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
68. พอก มะคลอก (สท อต); มะพอก (ตะวันออกเฉียงเหนือ รบ); มะมื่อ (เหนือ); (

Parinari anamensis Hance.

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
69. แววมยุรา หญ้าน้ำหมึก, หญ้าหิ่งน้อย (เหนือ) (

Torenia fournieri Lind. ex Fourn.

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
70. หูปากกา จิงจ้อ, จิงจ้อเขาตาแป้น (สบ) (

  Thunbergia fragrans Rox)

พงศ์เทพ ดวงคำ 21 กุมภาพันธ์ 2560


Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website