ข้อมูลพรรณพืช
ลำดับ พืช โดย เมื่อ
61. มันปลา กันเกรา (กลาง); ตะมะซู, ตำมูซู (มลายู-ใต้); ตะเตรา (เขมร-ตะวันออก); ตำเสา, ทำเสา (ใต้) (

Fagraea fragrans

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
62. เกล็ดปลาช่อน เกล็ดปลาช่อน (สบ); เกล็ดลิ้นใหญ่ (นม); ลิ่นต้น, หญ้าสองปล้อง (กลาง); ลูกหนีบต้น (ปจ); (

Phyllodium pulchellum <)

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
63. ตองหมอง การะ (ส่วย-สร); ไชหิน (สร); ต่างหมอง, ไม้ไชหิน (ชย); เรียง (เขมร-สร) (

Droogmansia godefroyana <)

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
64. แดง กร้อม (นม); คว้าย (กะเหรี่ยง-ชม, กจ); ไคว, เพร่ (กะเหรี่ยง-มส); จะลาน,จาลาน (เงี้ยว-มส); ตะกร้ (

Xylia xylocarpa

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
65. อะราง จ๊าขาม, ซ้าขม (ตะวันออกเฉียงเหนือ); คางรุ้ง, คางฮุ้ง (เหนือ); ร้าง (ตะวันออก); นนทรี (กลาง) (

Peltophorum dasyrrhachis

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
66. ตะแบง ยางเหียง (รบ,จบ); สะแบง (อต,ตะวันออกเฉียงเหนือ); กุง (

Dipterocarpus obtusifolius

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
67. พอก มะคลอก (สท อต); มะพอก (ตะวันออกเฉียงเหนือ รบ); มะมื่อ (เหนือ); (

Parinari anamensis

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
68. แววมยุรา หญ้าน้ำหมึก, หญ้าหิ่งน้อย (เหนือ) (

Torenia violacea

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
69. หูปากกา จิงจ้อ, จิงจ้อเขาตาแป้น (สบ) (

  Thunbergia fragrans Roxb. v)

P.piyanooch 21 กุมภาพันธ์ 2560
70. หญ้าขนไก่ (

     Lepidagathis incurva

P.piyanooch 21 กุมภาพันธ์ 2560


Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website