ข้อมูลพรรณพืช
ลำดับ พืช โดย เมื่อ
51. เฉียงพร้า กวางล่าม้า (ชอง-ตราด); กูมุย (เขมร-สร); แก็ก, วงคด, องคต (ลป); ขิงพร้า, เขียงพร้า (ปข, ต (

Carallia brachiata

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
52. ช้างน้าว กระแจะ (รน); กำลังช้างสาร (กลาง); ขมิ้นพระต้น (จบ); ควุ (กะเหรี่ยง-นว); (

Ochna integerrima (Lour)

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
53. หางกวางผู้ กาปิโต (ตร); ช้างน้าว (อด); ช้างโน้ม (ปจ); ท้องปลิง (ใต้); ยูลง (มลายู-นธ) (

Gomphia serrata

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
54. ก้นถ้วย พลวดหม้อ (ชบ); พลองแก้มอ้น, พลองขี้ไต้,พลองขี้อ้น (ปข); พลองเสม็ด (ชพ) (

Rhodamnia dumetorum

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
55. เถาย่านาง จ้อยนาง (ชม); เถาย่างนาง, เถาวัลย์เขียว (กลาง); ยาดนาง (

Tiliacora triandra

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
56. เหมือดแอ่ พลองดำ (ปข); พลองเหมือด (กลาง); เหมียด (สร) (

Memecylon edule

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
57. ขี้ครอก ขมงดง (สท); ขี้ครอก (กลาง); ชบาป่า (นน); บอเทอ, ปะเทาะ (กะเหรี่ยง-มส);ปอเส้ง (ปน); ปูลุ ( (

Urena lobata <)

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
58. ขี้อ้น ขอบจักรวาล, ครอบจักรวาล, แสงอาทิตย์ (จบ); ขี้อ้น (บร)หงอนไก่, อ้นแดง (อบ); หัสคุณดอกแดง ( (

Pavonia rigida

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
59. กาฝากก่อ (

Helixanthera parasitica

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
60. กาฝากมะม่วง (

Dendrophthoe pentandra )

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560


Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website