ข้อมูลพรรณพืช
ลำดับ พืช โดย เมื่อ
51. หนามเงี่ยงดุก เงี่ยงดุก (นม); เงี่ยงดุกเล็ก (อบ) (

Canthium berberidifolium Geddes

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
52. เฉียงพร้า กวางล่าม้า (ชอง-ตราด); กูมุย (เขมร-สร); แก็ก, วงคด, องคต (ลป); ขิงพร้า, เขียงพร้า (ปข, ต (

Carallia brachiata (Lour.) Merr.

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
53. ช้างน้าว กระแจะ (รน); กำลังช้างสาร (กลาง); ขมิ้นพระต้น (จบ); ควุ (กะเหรี่ยง-นว); (

Ochna integerrima (Lour.) Merr.

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
54. หางกวางผู้ กาปิโต (ตร); ช้างน้าว (อด); ช้างโน้ม (ปจ); ท้องปลิง (ใต้); ยูลง (มลายู-นธ) (

Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
55. ก้นถ้วย พลวดหม้อ (ชบ); พลองแก้มอ้น, พลองขี้ไต้,พลองขี้อ้น (ปข); พลองเสม็ด (ชพ) (

Rhodamnia dumetorum (DC.) Merr. & L.M.Perry

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
56. เถาย่านาง จ้อยนาง (ชม); เถาย่างนาง, เถาวัลย์เขียว (กลาง); ยาดนาง (

Tiliacora triandra (Colebr.) Diels

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
57. เหมือดแอ่ พลองดำ (ปข); พลองเหมือด (กลาง); เหมียด (สร) (

Memecylon edule Roxb.

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
58. ขี้ครอก ขมงดง (สท); ขี้ครอก (กลาง); ชบาป่า (นน); บอเทอ, ปะเทาะ (กะเหรี่ยง-มส);ปอเส้ง (ปน); ปูลุ ( (

Urena lobata L. 

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
59. ขี้อ้น ขอบจักรวาล, ครอบจักรวาล, แสงอาทิตย์ (จบ); ขี้อ้น (บร)หงอนไก่, อ้นแดง (อบ); หัสคุณดอกแดง ( (

Pavonia rigida (Wall. ex Mast.) Hochr.

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
60. กาฝากก่อ (

Helixanthera parasitica Lour.

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560


Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website