ข้อมูลพรรณพืช
ลำดับ พืช โดย เมื่อ
41. ปลาไหลเผือก เอียนด่อน กรุงบาดาล (สฎ); คะนาง, ชะนาง (ตร); ตรึงบาดาล (ปน); ตุวุเบ๊าะมิง, ตูวุวอมิง (

Eurycoma longifolia Jack.

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
42. ราชดัด กะดัด, ฉะดัด (ใต้); กาจับหลัก, เท้ายายม่อมน้อย, มะขี้เหา, มะดีควาย, ยาแก้ฮากขม (ชม); ดีคน, (

Brucea javanica (L.) Merr.

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
43. หมักแงว คอแลน (กลาง, เหนือ); หมักแวว (นม); มะแงว, หมักงาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ); มะแงะ (กลาง, ตะวัน (

Nephelium hypoleucum Kurz.

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
44. หมากว้อ หมากหวอ (รอ); ชำมะเลียง (กลาง, ตะวันออกเฉียงใต้); ลำเนียงป่า (เหนือ) (

 Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh. 

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
45. ต่อไส้ จ๊าตอง (ลพ); เพี้ยฟาน (ชม); ตานขโมย (กจ); ตาลอีลิ้น (สบ) (

Allophylus cobbe (L.) Raeusch.

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
46. สมัด กะม่วง, สมุยช้าง, หมุยช้าง (ยล); กันโทร้ก (เขมร-สร); กาจับลัก, จี้ปุกตัวผู้, จี้ย้อย, มองคอง (

Micromelum minutum (Forst.f.) Wright & Arn.

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
47. ตดหมูตดหมา พอทุอี (กะเหรี่ยง-กจ); หญ้าตดหมา (ชม, ลป, ปจ) (

Paederia linearis Hook.f.<)

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
48. คัดเค้าเครือ เขี้ยวกระจับ (ตะวันตกเฉียงใต้); คัดเค้า (เหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ); คัดเค้าหนาม (ชย) (

Oxyceros horridus Lour.

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
49. เข็มแสด เข็ม, อ้อ (นศ); เข็มทอง, เข็มแดง (ใต้); บือเจาะปูโยะ, ยาราง (มลายู-นธ) (

Ixora javanica (Blume) DC.

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
50. หนามแท่ง มะเค็ด, ระเวียงใหญ่ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) (

Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.)Triveng

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560


Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website