ข้อมูลพรรณพืช
ลำดับ พืช โดย เมื่อ
41. ราชดัด กะดัด, ฉะดัด (ใต้); กาจับหลัก, เท้ายายม่อมน้อย, มะขี้เหา, มะดีควาย, ยาแก้ฮากขม (ชม); ดีคน, (

Brucea javanica

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
42. หมักแงว คอแลน (กลาง, เหนือ); หมักแวว (นม); มะแงว, หมักงาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ); มะแงะ (กลาง, ตะวัน (

Nephelium hypoleucum

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
43. หมากว้อ หมากหวอ (รอ); ชำมะเลียง (กลาง, ตะวันออกเฉียงใต้); ลำเนียงป่า (เหนือ) (

Lepisanthes senegalensis

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
44. ต่อไส้ จ๊าตอง (ลพ); เพี้ยฟาน (ชม); ตานขโมย (กจ); ตาลอีลิ้น (สบ) (

Allophylus cobbe

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
45. สมัด กะม่วง, สมุยช้าง, หมุยช้าง (ยล); กันโทร้ก (เขมร-สร); กาจับลัก, จี้ปุกตัวผู้, จี้ย้อย, มองคอง (

Micromelum minutum

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
46. ตดหมูตดหมา พอทุอี (กะเหรี่ยง-กจ); หญ้าตดหมา (ชม, ลป, ปจ) (

Paederia pilifera

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
47. คัดเค้าเครือ เขี้ยวกระจับ (ตะวันตกเฉียงใต้); คัดเค้า (เหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ); คัดเค้าหนาม (ชย) (

Oxyceros horridus

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
48. เข็มแสด เข็ม, อ้อ (นศ); เข็มทอง, เข็มแดง (ใต้); บือเจาะปูโยะ, ยาราง (มลายู-นธ) (

Ixora javanica)

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
49. หนามแท่ง มะเค็ด, ระเวียงใหญ่ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) (

Catunaregam tomentosa

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
50. หนามเงี่ยงดุก เงี่ยงดุก (นม); เงี่ยงดุกเล็ก (อบ) (

Canthium berberidifolium

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560


Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website