ข้อมูลพรรณพืช
ลำดับ พืช โดย เมื่อ
31. หญ้าพุ่งชู้ หญ้าเจ้าชู้ หญ้าข้าวนกเขา (ปข) (

Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
32. หญ้าคา หญ้าคา, ลาลาง, ลาแล (มลายู-ยะลา) (

 Imperata cylindrica (L.) Raeusch.

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
33. ดองดึง ก้ามปู (กท พล); คมขวาน (กลาง ปจ); ดองดึง (กลาง); ดาวดึงส์ (กลาง); บ้องขวาน (ชบ ตร); พันมหา (

Gloriosa superba L.

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
34. เฟิน Pyrrosia lanceolata (

Pyrrosia lanceolata (L.) Far)

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
35. กูดฮอก กูดฮอก (เหนือ); พังงา (มลายู-นธ); ว่านงูกวัก, ว่าว (ปน) (

Drynaria quercifolia (L.) J.)

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
36. กุ่ย เครืออีโกย (นม); เถาเปรี้ยว (กทม); เถาวัลย์ขน (รบ); ส้มกุ้ง (ปข, นศ); ส้มกุ่ย (สบ); ส้มออบ (นศ) (

Ampelocissus martini Planch.)

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
37. ปอยุมยู่ ปอยุมยู่, ปอเส้ง, ผมยุ่งน้อย (เหนือ); หมากตังตุน (ตะวันออกเฉียงเหนือ); เส้ง, ขี้รอกเล็ก ( (

Triumfetta bartramia L.

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
38. คายโซ่ กรรโชก (ตะวันออก); กาโซ้ (นพ, ยล); คาย, ทะโล้, สารภีป่า (เหนือ); จำปาดง, พระราม (ลย, นค); (

Schima wallichii (DC.) Korth.

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
39. ขี้ตุ่น ขี้อ้น (รบ) (

Helicteres angustifolia L.

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
40. ปอเต่าไห้ ปอด่อน (พล); หูหมี, ขี้อ้น (ใต้); ปอขี้ต้น (นค) (

Helicteres hirsuta Lour.

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560


Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website