ข้อมูลพรรณพืช
ลำดับ พืช โดย เมื่อ
21. หมากยาง กะตังกะติ้ว (กลาง นม); คุย (ตะวันออกเฉียงใต้ พล); คุยกาย, คุยช้าง (ปจ); คุยหนัง (รย) (

Willughbeia edulis Roxb.

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
22. เครือชุด เครือเจ็น (ชม); เครือซุดแดง (ลย); เครือปลาสงแดง (ปจ); เครืออีม้อ (กลาง); ชัยสง (ลย); เต่า (

Ichnocarpus frutescens (L.) )

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
23. ต้องแล่ง นมน้อย (พช); น้ำเต้าแล้ง (นม); น้ำน้อย (ลย) (

Polyalthia evecta (Pierre) F)

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
24. หนอนตายหยาก ปงช้าง กะเพียดช้าง (

Stemona collinsae Craib.

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
25. หญ้าแพรก หญ้าแผด (เหนือ); หนอเก่เด (กะเหรี่ยง-มส) (

Cynodon dactylon (L.) Pers. )

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
26. หญ้าปากควาย หญ้าปากกล้วย (สห) (

Dactyloctenium aegyptium (L.) Wil)

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
27. หญ้าเห็บไข่เล็ก (

Eragrostis tenella (L.)P. Beauv.ex Roem et.Sch)

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
28. หญ้าขจรจบดอกเล็ก หญ้าขจรจบ (กลาง); หญ้าคอมมิวนิสต์ (จบ นม) (

Pennisetum polystachyon (L.))

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
29. หญ้าคอมมิวนิสต์ หญ้าขจรจบดอกใหญ่ (กลาง) (

Pennisetum pedicellatum Trin)

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
30. หญ้าไข่แมงดา หญ้ากระดูกไก่ (ชน นว); หญ้าคอ (สฎ); หญ้าเหนียวหมา (รย) (

Oplismenus compositus (L.) P)

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560


Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website