ข้อมูลพรรณพืช
ลำดับ พืช โดย เมื่อ
21. เครือชุด เครือเจ็น (ชม); เครือซุดแดง (ลย); เครือปลาสงแดง (ปจ); เครืออีม้อ (กลาง); ชัยสง (ลย); เต่า (

Ichnocarpus frutescens<)

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
22. ต้องแล่ง นมน้อย (พช); น้ำเต้าแล้ง (นม); น้ำน้อย (ลย) (

Polyalthia evecta

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
23. หนอนตายหยาก ปงช้าง (เหนือ) (

Stemona collinsae

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
24. หญ้าแพรก หญ้าแผด (เหนือ); หนอเก่เด (กะเหรี่ยง-มส) (

Cynodon dactylon

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
25. หญ้าปากควาย หญ้าปากกล้วย (สห) (

Dactyloctenium aegyptium )

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
26. หญ้าเห็บไข่เล็ก (

Eragrostis tenella

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
27. หญ้าขจรจบดอกเล็ก หญ้าขจรจบ (กลาง); หญ้าคอมมิวนิสต์ (จบ นม) (

Pennisetum polystachyon &)

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
28. หญ้าคอมมิวนิสต์ หญ้าขจรจบดอกใหญ่ (กลาง) (

Pennisetum pedicellatum

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
29. หญ้าไข่แมงดา หญ้ากระดูกไก่ (ชน นว); หญ้าคอ (สฎ); หญ้าเหนียวหมา (รย) (

Oplismenus compositus

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
30. หญ้าพุ่งชู้ หญ้าข้าวนกเขา (ปข) (

Chrysopogon orientalis

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560


Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website