ข้อมูลพรรณพืช
ลำดับ พืช โดย เมื่อ
11. ตะเคียนใบใหญ่ (

Hopea thorelii Pierre

สิริยาภรณ์ อ่อนโยน 22 กุมภาพันธ์ 2560
12. ยางกราด , สะแบง กราด, ซาด (ตะวันออกเฉียงเหนือ); กร้าย (สร); ตาด (นม); ตรายด์ (เขมร, ส่วย-สร); ยางกร (

Dipterocarpus intricatus Dye)

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
13. มะส้าน ไข่เน่าดง, ตานกกด, ส้านโดยเด (ตะวันออกเฉียงเหนือ); ส่าน (ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันออก, ใต้) (

Dillenia obovata (Blume) Hoogland)

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
14. มะหากาหนัง กระจับนก , คอแห้ง, มะดะ (ชร เหนือ); ตาสีไสว (

Euonymus cochinchinensis Pie)

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
15. กุ่มบก ผักก่าม (อีสาน) กุ่ม ผักกุ่ม (

Crateva adansonii DC.)

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
16. ชิงชี่ , กระดาดป่า (ชลบุรี) ชายชู้ หมากมก (ชัยภูมิ) หนวดแมวแดง (เชียงใหม่) คายซู (อุบลราชธานี) (

Capparis micracantha DC.

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
17. มะกอกเกลื้อน ซาลัก (เขมร), มะกอกเลือด (ใต้), มะเกิ้ม (เหนือ), มะเลื่อม (จบ พล), มักเหลี่ยม (จบ), โม (

Canarium sabulatum Guillaumi)

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
18. ต้าง เครือหนอนตาย (นค); ด้าง (กท); เทียนขโมย (กลาง สบ); หัวใจทศกัณฐ์ (กลาง) (

Memecylon edule Roxb.

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
19. พริกนายพราน ช้าฮ่อม (ตาก) พุดน้อย (อุบลราชธานี) พุดป่า (เลย อุบลราชธานี) (

Tabernaemontana bufalina Lour.

)
พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560
20. โมกเครือ เครือไส้ตัน (นครราชสีมา หนองคาย) เดื่อเครือ เดื่อดิน เดื่อเถา เดื่อไม้ โมกเครือ (ภาคเหนือ) (

Aganosma marginata (Roxb.) G)

พงศ์เทพ ดวงคำ 22 กุมภาพันธ์ 2560


Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website