ข้อมูลพรรณพืช
ลำดับ พืช โดย เมื่อ
11. สะแบง กราด, ซาด (ตะวันออกเฉียงเหนือ); กร้าย (สร); ตาด (นม); ตรายด์ (เขมร, ส่วย-สร); ยางกราด (สบ); ล (

Dipterocarpus intricatus&)

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
12. มะส้าน ไข่เน่าดง, ตานกกด, ส้านโดยเด (ตะวันออกเฉียงเหนือ); ส่าน (ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันออก, ใต้) (

Dillenia ovata

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
13. มะหากาหนัง กระจับนก (ชม); คอแห้ง, มะดะ (ชร เหนือ); ตาสีไสว (

Euonymus cochinchinensis&)

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
14. กุ่ม กุ่ม (ตะวันออกเฉียงใต้ ลย); กุ่มน้ำ (กลาง ชบ); รอถะ (ละว้า ชม); เหาะเถาะ (กะเหรี่ยง กจ); อำเภ (

Crateva magna<)

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
15. ชายชู้ กระดาดขาว; (กลาง กจ); กระดาดป่า (ชบ); กระโรกใหญ่ (กลาง); ค้อนกลอง (ขก ลบ); ค้อนฆ้อง (สบ); จ (

Capparis micracantha

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
16. มะกอกเกลื้อน ซาลัก (เขมร), มะกอกเลือด (ใต้), มะเกิ้ม (เหนือ), มะเลื่อม (จบ พล), มักเหลี่ยม (จบ), โม (

Canarium subulatum Guil

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
17. ต้าง เครือหนอนตาย (นค); ด้าง (กท); เทียนขโมย (กลาง สบ); หัวใจทศกัณฐ์ (กลาง) (

Hoya kerrii

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
18. พริกนายพราน เข็มดง (ชม รน); ซ้าฮ่อม (ตก); พริกป่าเล็ก (ชบ); พริกป่าใหญ่ (ชบ); พริกพราน (ปข); พุดน้อย (

Tabernaemontana bufalina )

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
19. ไส้ตัน เดื่อเครือ (ชม เหนือ); เดื่อดิน (จบ เหนือ); เดื่อเถา (นธ เหนือ); เดื่อไม้ (เหนือ); เดือยดิน (

Aganosma marginata

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
20. หมากยาง กะตังกะติ้ว (กลาง นม); คุย (ตะวันออกเฉียงใต้ พล); คุยกาย, คุยช้าง (ปจ); คุยหนัง (รย) (

Willughbeia edulis Roxb&l)

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560


Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website