กิจกรรม
กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 256
เนื่องด้วยวันที่ 2 เมษายน 2565 เป็นวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยประกอบไปด้วย ประวัติความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การจัดแสดงพรรณไม้ที่ได้จากการสำรวจ ขั้นตอนการจัดทำพรรณไม้แห้ง การนำเสนอข้อมูลพรรณไม้ผ่านทาง QR code การจัดแสดงตัวอย่างสัตว์ที่ดองไว้สำหรับการศึกษา การฉายวิดีทัศน์เกี่ยวกับสัตว์ป่าคุ้มครอง และการแจกหนังสือคู่มีอศึกษาพรรณไม้สวนสัตว์อุบลราชธานี หนังสือคู่มีอผีเสื้อและแมลงในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานีเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่ได้ทำการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกิจกรรมแจกต้นกล้าให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าชมนิทรรศการ ในวันที่ 2 - 5 เมษายน 2565 บริเวณอาคารต้อนรับ welcome center
โดย : สิริยาภรณ์ อ่อนโยน
เมื่อ : 2022-04-08 11:45:27

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website