กิจกรรม
โครงการสัณฐานวิทยา กายวิภาค และสมบัติทางเคมีของต้นเคียนหินในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี
ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเข้ามาเก็บตัวอย่างตะเคียนใบ(Hopea thorelii Pierre) และร่วมกันดำเนินโครงการสัณฐานวิทยา กายวิภาค และสมบัติทางเคมีของต้นเคียนหินในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี
โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ
เมื่อ : 2020-08-30 10:48:22

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website