กิจกรรม
โครงการขยายพันธุ์เห็ดป่าดั้งเดิมในพื้นที่ปกปักทรัพยากร
คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับคณะทำงาน อพ.สธ.สอบ. เข้าพื้นที่ปกปักทรัพยากรสวนสัตว์อุบลราชธานี ในการนำเชื้อเห็ดป่าที่เพาะขยายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการมาขยายเชื้อบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ปกปักทรัพยกร
โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ
เมื่อ : 2019-08-29 10:21:33

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website