กิจกรรม
นศ.ปี 4 คณะครุศาสตร์ มรภ.อบ. เข้าศึกษาพรรณไม้ภายในสวนสัตว์
เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ภายในสวนสัตว์และแนวทางการอนุรักษ์ แก่นักศึกษาชั้นที่ปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายวิชา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ
เมื่อ : 2019-02-22 10:34:37

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website