กิจกรรม
สำรวจความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่ปกปัก ครั้งที่ 3/2561
คณะทำงาน อพ.สธ.สอบ. ร่วมกับ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าสำรวมความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่ปกปักทรัพยากร ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 10 กันยายน 2561
โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ
เมื่อ : 2018-09-27 14:07:51

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website