กิจกรรม
กิจกรรมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด ครั้งที่1/2560 จากคณะสำรวจและทีมวิจัยอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะอาจารย์และทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าสำรวจในพื้นที่ วันที่ 21 เมษายน 2560 ครั้งที่1/2560 ในกิจกรรมที่1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร ในพื้นที่ 120 ไร่ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสวนสัตว์อุบลราชธานี
โดย : P.piyanooch
เมื่อ : 2017-04-28 09:50:07

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website