กิจกรรม
ทีมสำรวจและวิจัยอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่สำรวจเห็ด และเก็บตัวอย่างแมลงในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เพื่อต่อยอดผลงานวิจัยและหาความหลากหลายในป่าพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี
โดย : P.piyanooch
เมื่อ : 2016-08-28 11:06:33

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website