กิจกรรม
คณะสำรวจลงพื้นที่เก็บตัวอย่างในสวนสัตว์อุบลราชธานีในพระบรมราชูปถัมภ์
ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บตัวอย่างต้นชะมวง ครั้งที่ 2 ของปี พ.ศ.2559โดยอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเก็บตัวอย่างข้อมูลเห็ดเพื่อจำแนกสปอร์ ลักษณะและชนิด โดยอาจารย์ สาขาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพื้นที่1,217ไร่
โดย : P.piyanooch
เมื่อ : 2016-08-02 09:49:48

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website