กิจกรรม
กิจกรรม โครงการค่ายการเรียนรู้คนรักษ์ผืนป่า ดงฟ้าห่วน รุ่นที่2/2559 ตอน "เจ้านกน้อย"
ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากคุณวัชระ สงวนสมบัติและคณะผู้เชี่ยวชาญเรื่อง นก จาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. เป็นวิทยากรให้ความรู้
โดย : kittiya
เมื่อ : 2016-06-30 14:18:40

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website