โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดย องค์การสวนสัตว์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี)

กิจกรรม
กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 256

เนื่องด้วยวันที่ 2 เมษายน 2565 เป็นวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยประกอบไปด้วย ประวัติความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การจัดแสดงพรรณไม้ที่ได้จากการสำรวจ ขั้นตอนการจัดทำพรรณไม้แห้ง การนำเสนอข้อมูลพรรณไม้ผ่านทาง QR code การจัดแสดงตัวอย่างสัตว์ที่ดองไว้สำหรับการศึกษา การฉายวิดีทัศน์เกี่ยวกับสัตว์ป่าคุ้มครอง และการแจกหนังสือคู่มีอศึกษาพรรณไม้สวนสัตว์อุบลราชธานี หนังสือคู่มีอผีเสื้อและแมลงในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานีเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่ได้ทำการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกิจกรรมแจกต้นกล้าให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าชมนิทรรศการ ในวันที่ 2 - 5 เมษายน 2565 บริเวณอาคารต้อนรับ welcome center

โดย : สิริยาภรณ์ อ่อนโยน เมื่อ : 2022-04-08 11:45:27
โครงการสัณฐานวิทยา กายวิภาค และสมบัติทางเคมีของต้นเคียนหินในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี

ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเข้ามาเก็บตัวอย่างตะเคียนใบ(Hopea thorelii Pierre) และร่วมกันดำเนินโครงการสัณฐานวิทยา กายวิภาค และสมบัติทางเคมีของต้นเคียนหินในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2020-08-30 10:48:22
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.

เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัยากรภาคตะวันออก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2563

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2020-02-06 10:36:20
โครงการขยายพันธุ์เห็ดป่าดั้งเดิมในพื้นที่ปกปักทรัพยากร

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับคณะทำงาน อพ.สธ.สอบ. เข้าพื้นที่ปกปักทรัพยากรสวนสัตว์อุบลราชธานี ในการนำเชื้อเห็ดป่าที่เพาะขยายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการมาขยายเชื้อบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ปกปักทรัพยกร

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-08-29 10:21:33
ร่วมจัดนิทรรศการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ร่วมจัดนิทรรศการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-08-22 15:54:58
อาสาสมัคร โครงการ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี รับวุฒิบัตรครั้งที่ 1

นายสัตวแพทย์ วันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี มอบวุฒิบัตรให้แก่อาสาสมัคร ที่มาช่วยงานกิจกรรมใน โครงการ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี ในวันที่ 2 เมษายน 2562

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-04-03 13:40:03
กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สวนสัตว์อุบลราชธานี จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2562 โดยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรมติดป้ายข้อมูลพรรณไม้ภายในกรงนกใหญ่

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-04-03 11:17:07

ข่าวและประชาสัมพันธ์
เรื่อง โดย เมื่อ
กิจกรรมอาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 1 พงศ์เทพ ดวงคำ 23 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พงศ์เทพ ดวงคำ 23 พฤศจิกายน 2561


อัลบั้มภาพ

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website