โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดย องค์การสวนสัตว์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี)

กิจกรรม
โครงการขยายพันธุ์เห็ดป่าดั้งเดิมในพื้นที่ปกปักทรัพยากร

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับคณะทำงาน อพ.สธ.สอบ. เข้าพื้นที่ปกปักทรัพยากรสวนสัตว์อุบลราชธานี ในการนำเชื้อเห็ดป่าที่เพาะขยายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการมาขยายเชื้อบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ปกปักทรัพยกร

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-08-29 10:21:33
ร่วมจัดนิทรรศการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ร่วมจัดนิทรรศการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-08-22 15:54:58
อาสาสมัคร โครงการ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี รับวุฒิบัตรครั้งที่ 1

นายสัตวแพทย์ วันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี มอบวุฒิบัตรให้แก่อาสาสมัคร ที่มาช่วยงานกิจกรรมใน โครงการ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี ในวันที่ 2 เมษายน 2562

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-04-03 13:40:03
กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สวนสัตว์อุบลราชธานี จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2562 โดยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรมติดป้ายข้อมูลพรรณไม้ภายในกรงนกใหญ่

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-04-03 11:17:07
อาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ร่วมกิจกรรมย้ายถุงกล้าพืชพรรณไม้ภายในเรือนเพาะชำ

อาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ที่ีสมัครเข้าร่วม โครงการอาสาสมัครโครงการ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมย้ายถุงกล้าพืชพรรณไม้ภายในเรือนเพาะชำ

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-04-03 11:09:00
ค่าย Nature Kids ห้องเรียนธรรมชาติ ตามรอยสมเด็จพระเทบรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี รับเชิญให้เป็นวิทยากร “โครงการพัฒนาผู้เรียน ค่าย Nature Kids ห้องเรียนธรรมชาติ ตามรอยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โรงเรียนคำเม็กหนองนางฟ้า สพป. ยโสธร เขต 1 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-04-03 10:54:21
ค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 4/2562 รุ่นที่ 7

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเปิดงานโครงการ “โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพแก่เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 4/2562 รุ่นที่ 7 ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากจังหวัดอุบลราชธานี นักเรียนเข้าร่วม 200 คน จาก 13 โรงเรียน จัดขึ้นในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์สัมมนาดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-02-22 10:43:55

ข่าวและประชาสัมพันธ์
เรื่อง โดย เมื่อ
กิจกรรมอาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 1 พงศ์เทพ ดวงคำ 23 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พงศ์เทพ ดวงคำ 23 พฤศจิกายน 2561


อัลบั้มภาพ

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website