โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดย องค์การสวนสัตว์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี)

กิจกรรม
ค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 4/2562 รุ่นที่ 7

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเปิดงานโครงการ “โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพแก่เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 4/2562 รุ่นที่ 7 ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากจังหวัดอุบลราชธานี นักเรียนเข้าร่วม 200 คน จาก 13 โรงเรียน จัดขึ้นในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์สัมมนาดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-02-22 10:43:55
นศ.ปี 4 คณะครุศาสตร์ มรภ.อบ. เข้าศึกษาพรรณไม้ภายในสวนสัตว์

เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ภายในสวนสัตว์และแนวทางการอนุรักษ์ แก่นักศึกษาชั้นที่ปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายวิชา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-02-22 10:34:37
อาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ช่วยเตรียมงานค่ายอบรมเยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 3 และ 4 /2562

อาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ช่วยเตรียมงานค่ายอบรม “โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพแก่เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 3 และ 4 /2562

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-01-31 10:51:04
ค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชครั้งที่ 3/2562 รุ่นที่ 6

นายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพแก่เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 6/2562

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-01-31 10:33:15
ค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชครั้งที่ 2/2562 รุ่นที่ 5

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบให้ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพแก่เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 5/2562 ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้น ณ ศูนย์สัมมนาดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561 โดยมีนักเรียนร่วมอบรมฯ จำนวน 200 คน จาก 15 โรงเรียน

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-01-27 16:06:49
อาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชช่วยเตรียมการจัดค่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

อาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ช่วยเตรียมงานค่ายอบรม “โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพแก่เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 1 และ 2 /2562

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-01-27 16:02:51
ค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 1/2562 รุ่นที่ 4

นายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพแก่เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 4/2562 ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์สัมมนาดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-01-27 15:45:36
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

- ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ อพ.สธ.สอบ. และเดินสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เพื่อเป็นแนวคิดในการออกแบบการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้จริงให้กับนักเรียน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2018-11-23 13:39:58

ข่าวและประชาสัมพันธ์
เรื่อง โดย เมื่อ
กิจกรรมอาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 1 พงศ์เทพ ดวงคำ 23 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พงศ์เทพ ดวงคำ 23 พฤศจิกายน 2561


อัลบั้มภาพ

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website